Ba cổ phiếu niêm yết tại HNX bị vào diện cảnh báo

Thứ Hai, 18/03/2019, 16:34:04
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh minh họa)

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa có thông báo đưa ba cổ phiếu của: CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa (MCK: THB); CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (MCK: PCG) và CTCP Viglacera Từ Sơn (MCK: VTS) vào diện bị cảnh báo và không được giao dịch ký quỹ.

Theo đó, ngày 15-3, HXN thông báo đưa cổ phiếu THB của CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện gia dịch ký quỹ, kể từ ngày 19-3, do báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Bia Hà Nội - Thanh Hóa được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

* Cùng ngày 15-3, HNX ra thông báo bổ sung cổ phiếu PCG của CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị vào danh sách chứng khoán bị cảnh báo, kể từ ngày 19-3, do lợi nhuận sau thuế năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31-12-2018 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty là số âm, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại điểm 1.4 và điểm 1.5 Điều 13 Quy chế niêm yết.

* Đối với cổ phiếu VTS của CTCP Viglacera Từ Sơn, cũng do lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31-12-2018 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty là số âm, ngày 15-3, HNX đã thông báo đưa cổ phiếu VTS vào diện bị cảnh báo (thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại điểm 1.4 và điểm 1.5 Điều 13 Quy chế niêm yết), kể từ ngày 19-3.

HNX cũng bổ sung cổ phiếu VTS vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, kể từ ngày 19-3, do chứng khoán niêm yết VTS trong tình trạng bị cảnh báo.

THIÊN HƯƠNG

Chia sẻ