Thêm ba cổ phiếu niêm yết bị cảnh báo, kiểm soát tại HNX

Thứ Năm, 21/03/2019, 19:56:07
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh minh họa)

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX), ngày 21-3, đã thông báo đưa cổ phiếu của CTCP Kim khí KKC và CTCP Lilama 45.3 vào danh sách bị cảnh báo, không được giao dịch ký quỹ; đồng thời, đưa cổ phiếu của CTCP Sông Đà Cao Cường vào diện bị kiểm soát, chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hằng tuần.

Cụ thể, HNX đưa cổ phiếu KKC của CTCP Kim khí KKC vào diện bị cảnh báo, kể từ ngày 22-3, do lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty năm 2018 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty là số âm, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại điểm 1.4 khoản 1 Điều 13 Quy chế niêm yết.

Cổ phiếu KKC cũng không được phép giao dịch ký quỹ do đang trong tình trạng bị cảnh báo.

Cũng từ ngày 22-3, cổ phiếu SCL của CTCP Sông Đà Cao Cường bị HNX đưa vào diện bị kiểm soát, do lợi nhuận sau thuế năm 2017 và năm 2018 trên báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là số âm, thuộc trường hợp bị kiểm soát theo quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Điều 14 Quy chế niêm yết.

Do thuộc diện bị kiểm soát, cổ phiếu SCL cũng bị hạn chế, chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hằng tuần.

Trước đó, HNX cũng đưa cổ phiếu niêm yết L43 của CTCP Lilama 45.3 vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, do chứng khoán niêm yết đang trong tình trạng bị cảnh báo.

THIÊN HƯƠNG

Chia sẻ