Chuyển quyền sở hữu cho nhiều nhà đầu tư

Thứ Sáu, 27/03/2020, 15:09:28
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Ngày 27-3, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tuần qua, VSD đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho nhiều nhà đầu tư và cấp mã chứng khoán TDF cho Công ty cổ phần Trung Đô.

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MBB

Căn cứ công văn số 1724/UBCK-PTTT ngày 13-3-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MBB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MBB như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Ashmore Emerging
Markets Frontier Equity Fund

DC Developing Markets
Strategies Public Limited Company


MBB

1.675.520

2

Ashmore Sicav - Emerging
Markets Frontier Equity Fund

DC Developing Markets
Strategies Public Limited Company

1.324.480

3

Ashmore Sicav - Emerging
Markets Frontier Equity Fund

KB Vietnam Focus Balanced Fund

501.440

Tổng

3.501.440

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 25-3-2020.

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MPC

Căn cứ công văn số 1789/UBCK-PTTT ngày 18-3-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MPC, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MPC như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu MPC chuyển quyền sở hữu

1

Nguyễn Khánh Đức

Hanwa Co.,Ltd

4.000.000

Tổng

4.000.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 24-3-2020.

Cấp mã TDF cho Công ty cổ phần Trung Đô

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 18/2020/GCNCP-VSD ngày 20-3-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Trung Đô, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Trung Đô

Trụ sở chính: Số 205, đường Lê Duẩn, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 023 8384 4410

Fax: 023 8383 0431

Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Trung Đô

Mã chứng khoán: TDF

Mã ISIN: VN000000TDF7

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 15.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 150.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 23-3-2020,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Trung Đô đăng ký giao dịch cổ phiếu TDF trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu TDF được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

HÀ THÀNH

Chia sẻ