Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu PGT

Thứ Năm, 05/05/2016, 11:44:50
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Ngày 5-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Vận chuyển Sài gòn Tourist cho các nhà đầu tư.

Cụ thể: Căn cứ số 2014/UBCK-PTTT ngày 20-4-2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu PGT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu PGT như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu thực hiện

1

Công ty cổ phần Vận chuyển Sài gòn Tourist
Mã TKGD: 003C035789

Võ Thị Bảo Vi
Mã TKGD: 003C038613

245.411

Kawabata Kisaburo
Mã TKGD: 003FIA8091

212.300

Cộng

457.711

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 5-5-2016.

H.T

Chia sẻ