Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG

Thứ Tư, 06/06/2018, 03:53:02
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Ngày 6-6, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) cho các nhà đầu tư.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 3221/UBCK-PTTT ngày 23-5-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG.

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu MWG chuyển quyền sở hữu

1

Dempsey Hill Asia Fund

SR Global Fund L.P. - Frontier Portfolio

250.000

2

Aberdeen New Dawn Investment Trust PLC

250.000

Tổng

500.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 5-6-2018.

Công ty TNHH Thế giới di động thành lập vào tháng 3-2004, lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm: mua bán sửa chữa các thiết bị liên quan đến điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số và các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử.

Năm 2007 Công ty TNHH Thế giới di động tiếp nhận vốn đầu tư của quỹ Mekong Capital, chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần để mở rộng cơ hội phát triển.

H.T

Chia sẻ