Các quỹ đầu tư nhận chuyển quyền cổ phiếu

Thứ Tư, 05/09/2018, 15:59:04
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Ngày 5-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TCB (Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam) cho các quỹ đầu tư và nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 5230/UBCK-PTTT ngày 22-8-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán TCB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TCB như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu TCB chuyển quyền sở hữu

1

Forum One - VCG Partners Vietnam Fund
Số TK: HSBFCA7863

Vietnam Growth Stock Income Mother Fund

300.000

2

Seahedge Philippines Fund

300.000

Tổng

600.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 31-8-2018.

* Căn cứ công văn số 5525/UBCK-PTTT ngày 29-8-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán TCB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TCB như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu TCB chuyển quyền sở hữu

1

Deutsche Bank AG London

British Columbia Investment Management Corporation

750.000

Tổng

750.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 31-8-2018.

H.T

Chia sẻ