Các nhà đầu tư nhận quyền sở hữu cổ phiếu

Thứ Năm, 13/09/2018, 10:02:29
 Font Size:     |        Print
 

Chuyển quyền sở hữu 3.000.000 cổ phiếu TCB cho các nhà đầu tư.

NDĐT - Ngày 13-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (mã TCB) và Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động (mã MWG) cho các nhà đầu tư.

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TCB

Căn cứ công văn số 5642/UBCK-PTTT ngày 30-8-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán TCB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TCB như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu TCB chuyển quyền sở hữu

1

AQUILA SPC LTD

VIETNAM GROWTH STOCK INCOME MOTHER FUND
Số TK: HSBFCA7285

75.000

2

HANOI INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

363.000

3

KB VIETNAM FOCUS BALANCED FUND

108.000

4

NORGES BANK

537.600

5

SAMSUNG VIETNAM SECURITIES MASTER INVESTMENT TRUST [EQUITY]

104.400

6

VIOLA LTD.

102.000

7

VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED

510.000

8

VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED

CAM VIETNAM MOTHER FUND
Số TK: HSBFCA4373

900.000

9

VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED

FC GLOBAL
Số TK: HSBFCS2022

300.000

Tổng

3.000.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 12-9-2018.

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG

Căn cứ công văn số 5296/UBCK-PTTT ngày 24-8-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu MWG chuyển quyền sở hữu

1

The Ton Poh Fund

Hanoi Investments Holdings Limited

1.500.000

Tổng

1.500.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 11-9-2018.

H.T

Chia sẻ