Cấp mã trái phiếu cho Công ty CP Vinhomes

Thứ Ba, 18/09/2018, 16:26:25
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Ngày 18-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã cấp mã trái phiếu NHN102020 cho Công ty cổ phần Vinhomes.

Cụ thể: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 38/2018/GCNTP-VSD ngày 17-9-2018 cho trái phiếu của Công ty Cổ phần Vinhomes.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vinhomes

Trụ sở chính: Số 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 17-9-2018.

Tên chứng khoán: Trái phiếu NHN102020

Mã chứng khoán: VHM11726

Mã ISIN: VN0VHM117262

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 55.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 5.500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 18-9-2018,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty Cổ phần Vinhomes đăng ký niêm yết trái phiếu VHM11726 tại SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh

H.T

Chia sẻ