Hủy nhiều mã chứng quyền trong tuần qua

Thứ Sáu, 10/01/2020, 10:00:19
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Ngày 10-1, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã hủy nhiều mã chứng quyền và cấp mới mã giao dịch chứng khoán cho các công ty.

Hủy đăng ký chứng quyền Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của công ty như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Trụ sở chính: Tầng M-3-7 tòa nhà số 3 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Tên chứng quyền: Chứng quyền CPNJ03MBS19CE

Mã chứng quyền: CPNJ1902

Mã ISIN: VN0CPNJ19026

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 30-1-2020

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 1.500.000 chứng quyền

Tổng giá trị chứng quyền hủy đăng ký: 3.330.000.000 đồng

Kể từ ngày 30-1-2020, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 51/2019/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 11-11-2019 và mã chứng quyền CPNJ1902, mã ISIN VN0CPNJ19026 sẽ hết hiệu lực.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của công ty như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Trụ sở chính: Tầng M-3-7 tòa nhà số 03 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Tên chứng quyền: Chứng quyền CHPG03MBS19CE

Mã chứng quyền: CHPG1908

Mã ISIN: VN0CHPG19081

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 30-1-2020

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn chứng quyền

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 2.000.000 chứng quyền

Tổng giá trị chứng quyền hủy đăng ký: 2.900.000.000 đồng

Kể từ ngày 30-1-2020, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 52/2019/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 11-11-2019 và mã chứng quyền CHPG1908, mã ISIN VN0CHPG19081 sẽ hết hiệu lực.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của công ty như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Trụ sở chính: Tầng M-3-7 tòa nhà số 03 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Tên chứng quyền: Chứng quyền CTCB03MBS19CE

Mã chứng quyền: CTCB1901

Mã ISIN: VN0CTCB19010

Loại chứng quyền: Chứng quyền Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 20-1-2020

Lý do hủy đăng ký: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 2.000.000 chứng quyền

Tổng giá trị chứng quyền hủy đăng ký: 3.360.000.000 đồng

Kể từ ngày 20-1-2020, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 49/2019/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 25-10-2019 và mã chứng quyền CTCB1901, mã ISIN VN0CTCB19010 sẽ hết hiệu lực.

Hủy đăng ký chứng quyền Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của công ty như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tên chứng quyền: Chứng quyền REE/3.5M/SSI/C/EU/Cash-01

Mã chứng quyền: CREE1902

Mã ISIN: VN0CREE19022

Loại chứng quyền: Chứng quyền Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 30-1-2020

Lý do hủy đăng ký: chứng quyền đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 1.000.000 chứng quyền

Tổng giá trị chứng quyền hủy đăng ký: 5.600.000.000 đồng

Kể từ ngày 30-1-2020, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 31/2019/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 17-10-2019 và mã chứng quyền CREE1902, mã ISIN VN0CREE19022 sẽ hết hiệu lực.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của công ty như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tên chứng quyền: Chứng quyền MBB/3.5M/SSI/C/EU/Cash-02

Mã chứng quyền: CMBB1904

Mã ISIN: VNOCMBB19041

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 30-1-2020

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn chứng quyền

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 2.000.000 chứng quyền

Tổng giá trị chứng quyền hủy đăng ký: 5.800.000.000 đồng

Kể từ ngày 30-1-2020, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 40/2019/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 17-10-2019 và mã chứng quyền CMBB1904, mã ISIN VN0CMBB19041 sẽ hết hiệu lực.

Cấp mã chứng quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 05/2020/GCNCW-VSD ngày 7-1-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tên chứng quyền: Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.03

Mã chứng quyền: CVRE2001

Mã ISIN: VN0CVRE20016

Mã chứng khoán cơ sở: VRE

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Vincom Retail

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 9 tháng

Ngày đáo hạn: 21-9-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 4: 1

Giá thực hiện: 36.789đồng

Giá phát hành : 1.500 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 8.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 12.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 8-1-2020,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 02/2020/GCNCW-VSD ngày 06-1-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tên chứng quyền: Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.01

Mã chứng quyền: CHDB2001

Mã ISIN: VN0CHDB20011

Mã chứng khoán cơ sở: HDB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 tháng

Ngày đáo hạn: 19-6-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 2: 1

Giá thực hiện: 29.099đồng

Giá phát hành : 2.000 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 5.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 10.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 7-1-2020,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 03/2020/GCNCW-VSD ngày 6-1-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tên chứng quyền: Chứng quyền.DPM.KIS.M.CA.T.02

Mã chứng quyền: CDPM2001

Mã ISIN: VN0CDPM20011

Mã chứng khoán cơ sở: DPM

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 thángNgày đáo hạn: 19/06/2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 2: 1

Giá thực hiện: 14.567đồng

Giá phát hành : 1.000 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 2.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 7-1-2020,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CDPM2001 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 02/2020/GCNCP-VSD ngày 6-1-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai

Trụ sở chính: 105, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3822368

Fax: 0251 3822885

Vốn điều lệ: 74.596.750.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai

Mã chứng khoán: DNT

Mã ISIN: VN000000DNT1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 7.459.675 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 74.596.750.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 7-1-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai đăng ký giao dịch cổ phiếu DNT trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu DNT được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chuyển quyền sở hữu bảy triệu cổ phiếu MWG

Căn cứ công văn số 7745/UBCK-PTTT ngày 26-12-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã Chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

PYN ELITE FUND (NON – UCITS)

ARISAIG ASIA CONSUMER FUND LIMITED

MWG

7.000.000

Tổng cộng

7.000.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 6-1-2020.

HÀ THÀNH

Chia sẻ