Nhiều mã chứng khoán được cấp mới tuần qua

Thứ Sáu, 14/02/2020, 16:01:34
 Font Size:     |        Print
 

Công ty cổ phần Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin được cấp mã chứng khoán TCP.

NDĐT - Ngày 14-2, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã cấp mới nhiều mã chứng khoán, mã chứng quyền và chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho các công ty cổ phần và nhà đầu tư.

Cấp mã TCP cho Công ty cổ phần Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 11/2020/GCNCP-VSD ngày 12-2-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin

Trụ sở chính: Số 170 đường Trần Phú, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Vốn điều lệ: 58.813,560,000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin

Mã chứng khoán: TCP

Mã ISIN: VN000000TCP8

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.881.356 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 58.813.560.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 13-2-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin đăng ký giao dịch cổ phiếu TCP trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu TCP được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã VXT Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 10/2020/GCNCP-VSD ngày 10-2-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại

Trụ sở chính: 473 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Vốn điều lệ: 23.504.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại

Mã chứng khoán: VXT

Mã ISIN: VN000000VXT2

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.350.400 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 23.504.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 11-2-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại đăng ký giao dịch cổ phiếu VXT tại thị trường UPCOM trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu VXT được thực hiện theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã IED Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 09/2020/GCNCP-VSD ngày 04-2-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai

Trụ sở chính: Đường 9, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai

Mã chứng khoán: IED

Mã ISIN: VN000000IED3

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 4.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 40.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 5-2-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai đăng ký giao dịch cổ phiếu IED trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu IED được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã chứng quyền Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 33/2020/GCNCW-VSD ngày 10-2-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Tên chứng quyền: Chứng quyền VPB/VCSC/M/Au/T/A1

Mã chứng quyền: CVPB2003

Mã ISIN: VN0CVPB20032

Mã chứng khoán cơ sở: VPB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 tháng

Ngày đáo hạn: 22-7-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1

Giá thực hiện: 22.000 đồng

Giá phát hành : 5.000 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 1.500.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 7.500.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 11-2-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 34/2020/GCNCW-VSD ngày 10-2-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Tên chứng quyền: Chứng quyền FPT/VCSC/M/Au/T/A1

Mã chứng quyền: CFPT2002

Mã ISIN: VN0CFPT20029

Mã chứng khoán cơ sở: FPT

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần FPT

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 thángNgày đáo hạn: 22-7-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1

Giá thực hiện: 58.000 đồng

Giá phát hành : 3.300 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 1.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 3.300.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 11-2-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CVPB2003 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Cấp mã chứng quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 35/2020/GCNCW-VSD ngày 13-2-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CHPG05MBS19CE

Mã chứng quyền: CHPG2003

Mã ISIN: VN0CHPG20030

Mã chứng khoán cơ sở: HPG

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát

Loại chứng quyền: Chứng quyền Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 3,5 tháng

Ngày đáo hạn: 4-5-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1

Giá thực hiện: 22.100 đồng

Giá phát hành: 1.570 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 6.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 9.420.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 14-2-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CHPG2003 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT

Căn cứ công văn số 474/UBCK-PTTT ngày 17-1-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán FPT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

LLOYD GEORGE INDIAN OCEAN MASTER FUND

TRG EMERGING FRONTIER EQUITIES MASTER FUND, LTD

903.000

Tổng

903.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 5-2-2020.

HÀ THÀNH

Chia sẻ