Thêm 4.500 tỷ đồng đầu tư vào TPCP

Thứ Tư, 25/07/2018, 21:21:18

NDĐT - Ngày 25-7, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và huy động được tổng cộng 4.500 tỷ đồng.

Thêm 4.500 tỷ đồng đầu tư vào TPCP

Phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ điện tử.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 7.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (2.000 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng), 20 năm (500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có sáu thành viên dự thầu, huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,90%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18-7-2018).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có sáu thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,48%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18-7-2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có hai thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,48%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có bảy thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,78%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18-7-2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có hai thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,78%/năm.

Trái phiếu tại các kỳ hạn 5 năm, 20 năm và 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được tổng cộng 90.001 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

HUY PHƯƠNG