Bốn doanh nghiệp chuẩn bị đưa 130 triệu cổ phiếu lên sàn UPCoM tại HNX

Thứ Bảy, 21/05/2016, 13:46:26
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh minh họa)

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 26-5 tới, sẽ chính thức đưa hơn 130 triệu cổ phiếu của bốn CTCP: Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn; Xây dựng Công trình ngầm; Sông Đà 12; Tập đoàn Sara vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên lần lượt là 81.000 đồng/cổ phiếu; 1.300 đồng/cổ phiếu; 4.600 đồng/cổ phiếu; 1.500 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, CTCP Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn, mã chứng khoán: SQC, đăng ký giao dịch 110.000.000 cổ phiếu phổ thông (Một trăm mười triệu cổ phiếu), có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.100.000.000.000 đồng (Một nghìn một trăm tỷ đồng).

Cổ phiếu SQC giao dịch phiên đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ năm, ngày 26-5-2016.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 81.000 đồng/cổ phiếu.

* CTCP Xây dựng Công trình ngầm, mã chứng khoán: CTN, đăng ký giao dịch 6.958.345 cổ phiếu phổ thông (Sáu triệu chín trăm năm mươi tám ba trăm bốn mươi lăm cổ phiếu), có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 69.583.450.000 đồng (Sáu mươi chín tỷ năm trăm tám mươi ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

Cổ phiếu CTN giao dịch phiên đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ năm, ngày 26-5-2016.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 1.300 đồng/cổ phiếu.

* CTCP Sông Đà 12, mã chứng khoán: S12, đăng ký giao dịch 5.000.000 cổ phiếu phổ thông (Năm triệu cổ phiếu), có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).

Cổ phiếu S12 giao dịch phiên đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ năm, ngày 26-5-2016.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 4.600 đồng/cổ phiếu.

* CTCP Tập đoàn Sara, mã chứng khoán: SRB, đăng ký giao dịch 8.500.000 cổ phiếu phổ thông (Tám triệu năm trăm nghìn cổ phiếu), có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 85.000.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ đồng).

Cổ phiếu SRB giao dịch phiên đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ năm, ngày 26-5-2016.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 1.500 đồng/cổ phiếu.

M.K

Chia sẻ