Cấp thêm hai mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách xã hội

Thứ Tư, 24/05/2017, 01:52:38
 Font Size:     |        Print
 

Ảnh minh họa.

NDĐT – Ngày 24-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã cấp thêm hai mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Mã mới BVBS17058

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 57/2017/GCNTP-VSD ngày 23-5-2017 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách xã hội

Trụ sở chính: Khu CC5 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 23-5-2017.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội đợt 9/2017

Mã chứng khoán: BVBS17058

Mã ISIN: VNBVBS170580

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: TPCPBL

Số lượng chứng khoán đăng ký: 4.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 400.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 24-5-2017, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Mã mới BVBS17089

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 58/2017/GCNTP-VSD ngày 23-5-2017 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Khu CC5 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 23-5-2017.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội đợt 9/2017

Mã chứng khoán: BVBS17089

Mã ISIN: VNBVBS170895

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: TPCPBL

Số lượng chứng khoán đăng ký: 4.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 400.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 24-5-2017, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Ngân hàng Chính sách xã hội (tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Bank for Social Policies, viết tắt: VBSP) là ngân hàng quốc doanh được thành lập theo Quyết định 131/2002/QĐ-TTg ngày 4-10-2002 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Việc xây dựng Ngân hàng Chính sách xã hội là điều kiện để mở rộng thêm các đối tượng phục vụ là hộ nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách cần vay vốn để giải quyết việc làm, đi lao động có thời hạn ở nước ngoài và các tổ chức kinh tế, cá nhân hộ sản xuất, kinh doanh thuộc các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực II và III.

Ngân hàng Chính sách xã hội có bộ máy quản lý và điều hành thống nhất trong phạm vi cả nước, với vốn điều lệ ban đầu là 5 nghìn tỷ đồng và được cấp bổ sung phù hợp với yêu cầu hoạt động từng thời kỳ. Thời hạn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội là 99 năm.

Ngân hàng Chính sách Xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước Việt Nam bảo đảm khả năng thanh toán. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng bằng 0%. Ngân hàng không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi và được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

HÀ THÀNH

Chia sẻ