Cấp mới bốn mã trái phiếu, cổ phiếu

Thứ Năm, 23/08/2018, 10:44:48
 Font Size:     |        Print
 

Ngân hàng Chính sách Xã hội được cấp mới ba mã trái phiếu.

NDĐT - Ngày 23-8, Ngân hàng Chính sách Xã hội và Công ty cổ phần Lệ Ninh đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp mã chứng khoán và giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán. Từ ngày 22-8, VSD nhận lưu ký số trái phiếu, cổ phiếu này.

Mã mới BVBS18222

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 29/2018/GCNTP-VSD ngày 21-8-2018 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Khu CC5 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 21-8-2018.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 13/2018

Mã chứng khoán: BVBS18222

Mã ISIN: VNBVBS182221

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 100.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 10.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 22-8-2018, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Mã mới BVBS18165

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 27/2018/GCNTP-VSD ngày 21-8-2018 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Khu CC5 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 21-8-2018.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 13/2018

Mã chứng khoán: BVBS18165

Mã ISIN: VNBVBS181652

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 100.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 22-8-2018, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Mã mới BVBS18145

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 28/2018/GCNTP-VSD ngày 21-8-2018 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Khu CC5 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 21-8-2018.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 13/2018

Mã chứng khoán: BVBS18145

Mã ISIN: VNBVBS181454

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 200.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 22-8-2018, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Mã mới LNC

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 69/2018/GCNCP-VSD ngày 21-8-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Lệ Ninh, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Lệ Ninh

Trụ sở chính: Thị trấn Nông trường Lệ Ninh – huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình

Vốn điều lệ: 82.300.670.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lệ Ninh

Mã chứng khoán: LNC

Mã ISIN: VN000000LNC0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 8.230.067 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 82.300.670.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 22-8-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Lệ Ninh đăng ký giao dịch cổ phiếu LNC trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu LNC được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

H.T

Chia sẻ