Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh tiếp tục tăng mạnh

Thứ Năm, 06/09/2018, 16:32:55
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Chiều 6-9, Sở GDCK Hà Nội cho biết, mặc dù giao dịch trên thị trường phái sinh tháng 8 giảm so với tháng trước, tuy nhiên số lượng tài khoản giao dịch phái sinh tiếp tục tăng mạnh.

Trong tháng 8, có một mã sản phẩm là VN30F1808 đáo hạn ngày 16-8-2018 và Sở GDCK Hà Nội đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1810 vào ngày 17-8-2018. Tại thời điểm cuối tháng 8 có bốn mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1809, VN30F1810, VN30F1812 và VN30F1903.

Giao dịch trên TTCK phái sinh trong tháng 8 giảm 35,67% so với tháng trước, khối lượng giao dịch đạt 1.829.399 hợp đồng so với 2.843.872 hợp đồng trong tháng 7. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 79,539 hợp đồng/phiên, giảm 38,47% so với tháng trước.

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường giảm 9,12% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 31-8-2018, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 15.320 hợp đồng so với 16.858 hợp đồng tại thời điểm cuối tháng 7.

Mặc dù giao dịch trên thị trường giảm so với tháng trước, tuy nhiên số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 8, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 43.453 tài khoản, tăng 9,64% so với tháng trước.

Hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (98,7%). Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm khoảng 0,76% khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán giảm so với tháng 7, chiếm 0,71% khối lượng giao dịch. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 tăng 12,4% so với tháng 7 tuy nhiên cũng chỉ chiếm 0,13% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.Trong tháng 8, Sở GDCK Hà Nội đã chấp thuận tư cách thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh đối với CTCP Chứng khoán Rồng Việt. Như vậy đến cuối tháng 8, đã có 10 CTCK là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh trên Sở GDCK Hà Nội.

Ngày 10-8-2018, TTCK phái sinh vừa tròn một năm hoạt động và đến nay TTCK phái sinh vẫn tăng trưởng tốt và ổn định, trở thành một kênh hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư cũng như mang tới kỳ vọng là công cụ phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở.

HUY PHƯƠNG

Chia sẻ