Cơ cấu lại thị trường chứng khoán

Thứ Tư, 06/03/2019, 03:15:45
 Font Size:     |        Print
 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”.

Theo đó, mục tiêu chung của Đề án là tiếp tục cơ cấu lại toàn diện để thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Phấn đấu quy mô thị trường cổ phiếu đạt mức 100% GDP vào năm 2020 và 120% GDP vào năm 2025, quy mô thị trường trái phiếu đạt mức 47% GDP vào năm 2020 và 55% GDP vào năm 2025. Số công ty niêm yết đến năm 2020 tăng 20% so với năm 2017.

Số nhà đầu tư (NĐT) trên thị trường đạt mức 3% dân số vào năm 2020 và 5% dân số vào năm 2025. Bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa NĐT cá nhân và NĐT có tổ chức, giữa NĐT trong nước và NĐT nước ngoài, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các NĐT chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản

Ngày 5-3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Công thương tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản Việt Nam năm 2019”. Năm 2019, ngành nông nghiệp tiếp tục đối mặt một số khó khăn, thách thức như: tác động của biến đổi khí hậu, môi trường, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thị trường đầu ra cho nông sản gặp nhiều khó khăn do tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019 dự báo giảm và nhiều nước trên thế giới tập trung đầu tư cho phát triển nông nghiệp…

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hơn 3,0%, giá trị sản xuất hơn 3,11%; kim ngạch xuất khẩu đạt 43 tỷ USD, ngành nông nghiệp đề ra các nhiệm vụ và giải pháp: Tiếp tục triển khai mạnh mẽ cơ cấu lại ngành; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất tập trung; đẩy mạnh liên kết phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã; thu hút doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào nông nghiệp; nâng cao năng lực chế biến nông sản; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng tối đa cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục rà soát, bãi bỏ, cắt giảm thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh…

PV

Chia sẻ