Chuẩn nào?

Thứ Ba, 11/02/2014, 04:04:53
 Font Size:     |        Print

- Này ông ơi, sao cái ông ấy lắm ý kiến thế?

- Có ý kiến gì thì nói, đồng ý hay không đồng ý thì cứ nói thẳng ra cũng tốt chứ sao! - Thì cũng đúng như thế. Nhưng cứ thử quan sát mà xem, ông ấy thường hay có ý kiến phản đối, chuyện gì, chính sách gì mới ra cũng phản đối.

- Đồng ý hay không đồng ý đều có tiêu chí, không thể tùy tiện nói bừa.

- Tôi cũng theo dõi thấy trong tranh luận cứ kết luận nào trái ý kiến phát biểu của ông ta cho dù đã kết luận theo đa số thì ông ấy cũng phản đối, từ chuyện nhỏ đến chuyện to đùng quốc gia đại sự! - Nghĩa là ông ta chỉ lấy ý kiến của mình làm chuẩn cho sự đúng sai, tỏ thái độ đồng tình hay phản đối, thế là lầm lẫn giữa kiên định và cố chấp mà Bác Hồ đã từng phê phán.

- Lại còn...

- Còn gì nữa?

- Khi phản đối thì ông còn bô bô "tôi phản đối đây" cho cả làng cả nước biết.

- Cũng là cái "mốt" đấy! - Mốt gì?

- Cái "mốt nói nghịch" để trở thành nổi tiếng, có khi còn được trả công...

- Tưởng gì chứ "mốt" phường tuồng đó cũ rồi!

NHÂN NGHĨA