Vì sao ông ấy ít nói ?

Thứ Hai, 17/02/2014, 06:31:54
 Font Size:     |        Print

Gần đây mọi người thấy ông ít nói. Ai thì cũng nói nhưng nhiều người muốn ông nói vì ông có kiến thức, sát thực tiễn lại có tấm lòng cho nên nhiều ý kiến hợp ý mọi người, đặc biệt khi nói về những nguyên nhân tiêu cực của bộ máy lãnh đạo cũng như trong xã hội. Thế rồi lại phải tìm hiểu hiện tượng "ít nói" không mong muốn này.

Có người nói: Ông ý thậm chí không nói nữa vì thấy nói ra cũng không ăn thua gì cho nên "chán" không muốn nói nữa. Rồi có nhận xét lọt đến tai ông, cho ông là người hay sinh sự, thế là vào tuổi già, đã nghỉ việc rồi còn chuốc oán.

Có người nói: Gia đình có người khuyên ông nên ít nói. Con ông mới được đề bạt chức vụ kha khá, ông nói những lời trái ý lãnh đạo có thể ảnh hưởng tới việc làm của con ông. Cũng có người cho rằng đó là mưu cao của giới lãnh đạo đơn vị khi đưa con ông vào bộ máy để làm rào cản cái đầu và cái miệng của ông.

Khi nghe người thứ hai phân tích thế, có ông dẫn chứng để minh họa bổ sung: Ông kể tại cuộc gặp mặt những cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu có ông vốn hăng hái góp ý đã nói thẳng rằng, tôi nói gì thì cũng không ngại vì mình trung thực, rồi cũng chẳng ai trù úm được mình vì mình đã nghỉ, có chút công lao, không tranh quyền cướp ghế của ai, nhưng họ trù úm con tôi đang làm việc cho nên không nói. Thế là ông ta đã nói ra cái lý do không nói của mình.

Nhưng xem ra những người không nói, ít nói cũng không giảm vì không phải ai cũng lấn cấn chuyện cá nhân mà giảm bớt trách nhiệm với đất nước và xã hội..

NHÂN NGHĨA