Ông ấy chọn...

Thứ Bảy, 22/02/2014, 16:27:22
 Font Size:     |        Print

- Ông ta là thủ trưởng cơ quan nhưng xem ra ít người chơi thân với ông ta?

- Đâu có thế. Cứ quan sát mà xem, phòng làm việc và nhà anh ta vẫn tấp nập người vào ra đấy thôi!

- Cũng biết cả, toàn người nịnh bợ, lấy cớ "đồng hương", "đồng môn" bâu lấy, chứ người giỏi, người đứng đắn có mấy ai đến...

- Mình có hỏi mấy ông có năng lực, hay có ý kiến tham vấn với những thủ trưởng cũ.

- Hỏi gì?

- Mình hỏi "Vì sao các ông lạnh nhạt với thủ trưởng thế?".

- Các ông ấy trả lời sao?

- Thủ trưởng gọi thì đến, hỏi thì thưa chứ cứ thì thụt vào buồng thủ trưởng vừa mất thời giờ của ông ấy vừa bị anh em nghi ngờ. Nhưng ông ấy có mời, có gọi, có hỏi đâu mà đến, mà thưa. Ăn có mời, làm có khiến chứ!

- Vì sao?

- Các ông ấy biết cả rồi còn hỏi làm gì. Ông ấy chọn người cùng phe phái chứ có chọn người biết làm việc đâu! Bức tranh tối mầu