Mất gì ?

Thứ Bảy, 01/03/2014, 04:53:10
 Font Size:     |        Print

-Có một ít tiền phụ cấp Tết của anh, chị em mà anh ta cũng "ăn", cũng cấu xén, nhiều người gọi là "ăn bẩn"; riêng tiền phụ cấp của anh ta với tư cách là một trong những người lãnh đạo cơ quan thì lại nhận tăng lên, cho anh ta và cả gia đình anh ta vào diện ưu đãi.

Anh ta biết mà không từ chối; anh, chị em trong cơ quan gọi là "tham vặt". Mọi chuyện đã có kết luận rõ ràng, nhưng rồi anh ta chẳng "mất" cái gì!

- Rõ là khuyết điểm rồi nhưng dù sao cũng là khuyết điểm không lớn cho nên cũng góp ý và khắc phục ngay rồi còn gì!

- Đúng là khuyết điểm không lớn nhưng dưới con mắt anh, chị em thì anh ta cũng không còn uy của người lãnh đạo cơ quan. Những người như thế thì cũng nên cho "mất chức" vì không còn uy tín mà lãnh đạo nữa.

- Nhưng chẳng lẽ như thế mà đã cách chức hay sao. Không "mất chức" nhưng anh ta cũng mất nhiều thứ chứ!

- Mất gì?

- Thì như các ông nói, anh ấy đã mất lòng tin của anh, chị em đấy thôi. Không "mất chức" nhưng "mất mặt". Mất mặt với nhân dân, với đồng nghiệp là thứ mất lớn nhất đấy.

- Ông nói cũng có lý nhưng trong lòng quần chúng vẫn bực vì không công bằng; nếu chúng tôi mắc khuyết điểm loại đó thì ông ta đã "phăng teo" ngay cái ghế của chúng tôi rồi.

NHÂN NGHĨA