Thay đổi?

Thứ Năm, 08/01/2015, 04:18:06
 Font Size:     |        Print

- Cứ loay hoay mãi!

- Chuyện gì thế?

- Đấy ông xem, cả hơn chục năm nay chúng ta đều nghe hô hào đổi mới hoạt động doanh nghiệp nhà nước nhưng có thấy thay đổi được gì nhiều đâu, vẫn là hiệu quả đồng vốn đầu tư thấp nhất trong các thành phần kinh tế! - Cũng phải công bằng mà thấy cũng có tiến bộ; nhiều doanh nghiệp; cổ phần hóa đã có những hiệu quả rõ rệt đấy chứ! - Thì có ai phủ nhận đâu, nhưng có chuyên gia kinh tế cho rằng hiệu quả kinh tế quốc gia thấp chủ yếu vì hiệu quả kinh tế doanh nghiệp quốc doanh thấp! Nhưng vừa rồi có ý kiến khá thẳng thắn trong việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

- Ý kiến gì thế?

- Ông ấy nói: "Nếu đổi mới doanh nghiệp mà cứ để những cán bộ đã từng sinh ra những doanh nghiệp đó, lãnh đạo doanh nghiệp đó thì không thể làm được... Vì không ai muốn chặt chân mình".

- Tôi có đọc ý kiến ông đó mà không phải là ý kiến dân thường, chuyên gia chay đâu. Lúc đầu thấy hay, thấy đúng nhưng nghĩ lại thấy không thể nói chung như thế được! - Ông có lý lẽ gì bác bỏ?

- Bên cạnh những doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả thì cũng có những doanh nghiệp, những tập đoàn kinh tế làm ăn tốt. Rồi...

- Gì nữa?

- Trong lịch sử đổi mới của ta, có những đồng chí là người khởi xướng đổi mới khi nhìn ra thực tiễn lại chính là người bị đồng nghiệp, đồng liêu coi là người cứng nhắc. Không nói ra thì cậu cũng biết đó là ai rồi... Và không chỉ có một vài người đâu.

Nhân Nghĩa