Họ thích thế!

Thứ Tư, 27/10/2010, 00:04:00
 Font Size:     |        Print

Gần đây nhân một lần gặp nhau, chị Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị nhắc tới bài 'Công trình chào mừng' của tôi trên Báo Nhân Dân năm 1995 khi chị đang công tác ở Thành ủy Hải Phòng. Rồi chị nói: 'Bây giờ xem ra bệnh 'Chào mừng' còn nặng hơn!'. Thấy chúng tôi bàn chuyện này, một anh bạn đứng tuổi có lẽ am hiểu công việc xây dựng, nói chen vào: 'Họ thích thế!'.

Nghe lạ tai, tôi bám lấy anh để hỏi:

- Vì sao họ lại thích cái việc làm tất bật, vất vả thế. Có công trình đã có chủ trương, quy hoạch cả năm, hoặc nhiều năm sao lại để nước đến chân mới nhảy.

- 'Nhảy' khi 'nước đến chân hoặc đến ngang lưng' với họ có nhiều điều có thể lợi dụng: Thứ nhất là dễ giải ngân và bổ sung kinh phí 'cho kịp thời gian' còn các công trình khác thì phải xếp hàng hết ngày dài lại đêm thâu; Thứ hai là dễ được nghiệm thu vì 'bới móc' ra thì không kịp thời gian, có khi bị vạ lây 'làm cản trở tiến độ chào mừng'; Thứ ba là dễ tăng chi phí cho 'làm ngày làm đêm', trong đó có phần của người quản lý. Họ thích 'nước đến chân mới nhảy' vì lẽ đó!

aifTháng 10-2010aif

NHÂN NGHĩA
Theo: