Những năm Tỵ đáng nhớ trong lịch sử

Thứ Năm, 31/01/2013, 03:07:00
 Font Size:     |        Print
Lịch sử nước ta đã trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong đó có những năm Tỵ với nhiều sự kiện thật đáng nhớ.

1. Năm Tân Tỵ (981)

Tháng 3 âm lịch, cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất. Quân dân nước Ðại Cồ Việt dưới sự lãnh đạo của vua Lê Ðại Hành đã phá tan thủy quân giặc Tống xâm lược do Lưu Trừng cầm đầu ở sông Bạch Ðằng, chém tướng giặc Hầu Nhân Bảo ở Bình Lỗ (Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội), phá tan giặc ở Tây Kết (Hà Bắc), đuổi tướng Trần Khâm Tộ chạy dài, bắt sống hai tướng Triệu Phụng Huân và Quách Quân Biện về giam tại kinh đô Hoa Lư. Nhà Tống hoảng sợ phải ra lệnh bãi binh. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống lần thứ nhất hoàn toàn thắng lợi.

2. Năm Ðinh Tỵ (1077)

Nhà Tống rắp tâm báo thù, cử đạo quân hùng hậu do các tướng giỏi Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy tiến vào nước ta. Quân dân Ðại Việt dưới sự chỉ huy của tướng quân Lý Thường Kiệt lập phòng tuyến sông Cầu ngăn bước tiến của kẻ thù. Ngày 18-1-1077, trên sông Như Nguyệt (một đoạn sông Cầu) nơi có phòng tuyến quân ta đã vang lên bài thơ Nam quốc sơn hà do Lý Thường Kiệt sáng tác.

Tháng 3 âm lịch bị thiệt hại nặng nề mà không phá vỡ được phòng tuyến của ta, quân Tống phải chấp nhận điều đình với ta và rút quân về nước. Cuộc kháng chiến chống giặc Tống xâm lược lần thứ hai của quân dân Ðại Việt đã kết thúc thắng lợi. Vào tháng 9 năm ấy, theo lệnh triều đình, đê sông Như Nguyệt dài hơn 134 km được gia cố đắp vững chắc thêm.

3. Năm Ðinh Tỵ (1257)

Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông lần thứ nhất. Chủ tướng Mông Cổ ở Vân Nam là Ngợp Lương Hợp Thai (Uryangkhadai) huy động ba vạn quân kỵ, bộ cùng nhiều tướng giỏi chia làm hai đạo theo đường sông Thao tiến vào nước ta. Vua Trần Thái Tông đem quân lên phía bắc đánh giặc. Sau các cuộc giao tranh ác liệt, trước thế giặc mạnh, quân ta rút lui bảo toàn lực lượng và cả nước thực hiện "vườn không nhà trống", tiến hành chiến tranh du kích tiêu hao địch. Ðến 24 tháng Chạp, vua Trần phản công đánh tan giặc ở Ðông Bộ Ðầu (khu vực Long Biên - Hà Nội) thu phục kinh thành. Giặc Nguyên Mông phải tháo chạy về nước.

4. Năm Quý Tỵ (1473)

Tháng Giêng, vua Lê Thánh Tông thân hành cày ruộng tịch điền và đốc suất các quan đi theo cùng cày. Tập tục này do vua Lê Ðại Hành khởi xướng từ gần 500 năm trước, nhân dịp xuân mới hằng năm nhằm động viên nông gia cày cấy. Tháng 2 âm lịch, vua Lê Thánh Tông ra lệnh cấm uống rượu để hạn chế nạn chè chén say sưa, bỏ bê công việc trong các quan.

5. Năm Quý Tỵ (1773)

Tháng 2 âm lịch, nghĩa quân Tây Sơn do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo đánh chiếm miền Hạ Ðạo, Tuy Viên và các vùng lân cận (Quảng Ngãi, Bình Ðịnh ngày nay), đến tháng 8 âm lịch, nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn, Tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên hoảng sợ bỏ chạy. Sau khi hạ thành Quy Nhơn, nghĩa quân tiến công liên tiếp các phủ Quảng Ngãi, Diên Khánh, Bình Khang, Bình Thuận. Thế lực của nghĩa quân từ đây ngày càng mạnh, phát triển thành phong trào nông dân Tây Sơn rộng lớn về sau với các chiến công oanh liệt: lật đổ triều Lê - Trịnh - Nguyễn thối nát, đánh tan 20 vạn quân Thanh.

6. Năm Tân Tỵ (1821)

Tháng Giêng, cuộc khởi nghĩa Phan Bá Vành bùng nổ với căn cứ Trà Lũ (Hà Nam Ninh cũ), nghĩa quân hoạt động khắp các tỉnh ven biển từ Quảng Yên đến Thanh Hóa, góp phần làm suy yếu triều đình nhà Nguyễn. Tháng 2 âm lịch, bắt đầu lập Quốc Tử Giám ở kinh đô Huế. Tháng 4 âm lịch, nhà sử học Phan Huy Chú dâng triều đình bộ sách Lịch triều hiến chương loại chí gồm 49 quyển. Triều đình định lại thuế quan điền, quan thổ ở các dinh Quảng Ðức, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Phú Yên và Nghệ An để nhằm an dân, mỗi mẫu được giảm 2/10.

7. Năm Tân Tỵ (1941)

Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã trở về và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Ngày 25-10, Mặt trận Việt Minh ra đời. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Mặt trận Việt Minh đã xây dựng lực lượng quần chúng, tổ chức các đoàn thể cứu quốc ở cả nông thôn, thành thị, có hệ thống từ Trung ương đến cơ sở. Nhiều tổ chức chính trị yêu nước đã tham gia làm thành viên Mặt trận Việt Minh, tất cả đều chung mục đích đánh đuổi thực dân đế quốc, giành độc lập, tự do cho nhân dân. Mặt trận Việt Minh là nhân tố quan trọng góp phần vào thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân.

8. Năm Quý Tỵ (1953)

Tháng 11, Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng và Hội nghị toàn quốc của Ðảng đã nhất trí thông qua cương lĩnh ruộng đất và quyết định thực hiện cải cách ruộng đất ở vùng tự do nhằm thực hiện "người cày có ruộng", giải phóng sức sản xuất để phát triển mạnh kinh tế, bồi dưỡng sức dân, đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Cuộc cải cách ruộng đất đã góp phần quyết định vào chiến thắng Ðông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch Ðiện Biên Phủ, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đến toàn thắng.

9. Năm Ất Tỵ (1965)

Ðế quốc Mỹ leo thang ném bom tàn phá miền bắc XHCN. Miền bắc chuyển hướng xây dựng kinh tế chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất bằng không quân và hải quân của giặc Mỹ. Cả nước tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lâu dài và gian khổ nhưng thắng lợi vẻ vang, kết thúc bằng chiến thắng lịch sử 1975 giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Cả nước cùng đi lên CNXH với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh và văn minh.

ĐÀM VŨ (Sưu tầm)
Theo: