Nhiều bất cập cần có giải pháp tháo gỡ

Thứ Năm, 20/09/2012, 03:08:00
 Font Size:     |        Print
 

Gia đình hạnh phúc.
Quá trình hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ tạo ra các cơ hội thuận lợi để các gia đình tiếp cận kiến thức, giá trị tốt đẹp của các dân tộc, các nền văn hóa khác, kỹ năng tổ chức cuộc sống trong xã hội. Mặt khác, cũng tiềm ẩn những thách thức như xung đột giữa việc bảo tồn các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của gia đình  với việc tiếp thu những yếu tố mới của xã hội. Phóng viên Nhân Dân cuối tuần đã ghi lại những ý kiến phân tích, lý giải về thực trạng giáo dục gia đình ở nước ta hiện nay.

* GS, TS Ðặng Cảnh Khanh, Viện Nghiên cứu truyền thống và phát triển:

Bất cập trong quản lý nhà nước về gia đình

Xét về mặt quản lý, thì vai trò quản lý nhà nước về gia đình là một vấn đề rất mới và khó. Trong vô số những hoạt động đặc thù của gia đình, thì nhà nước sẽ quản lý cái gì còn cái gì thì gia đình phải có trách nhiệm "đóng cửa bảo nhau"? Hiện nay, chúng ta đang thật sự lúng túng trong vấn đề xác định một cơ chế quản lý gia đình; chưa thống nhất được một hệ thống đồng bộ nhằm phát huy sức mạnh của chính quyền, đoàn thể, cộng đồng và của chính các gia đình trong việc củng cố và nâng cao vị trí, vai trò, chức năng của gia đình đối với sự phát triển đất nước. Việc quản lý nhà nước về gia đình trước đây được giao cho Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em. Sau đó lại tách ra: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý vấn đề xây dựng gia đình văn hóa; Bộ Y tế quản lý mảng dân số - kế hoạch hóa gia đình. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý mảng trẻ em.

Ðể quản lý nhà nước về gia đình có hiệu quả cần phải thống nhất một cơ quan quản lý. Học tập kinh nghiệm từ nhiều nước phát triển, trước đây chúng tôi đã có kiến nghị về việc thành lập một bộ riêng quản lý vấn đề gia đình. Ðồng thời cũng kiến nghị về việc phải đưa môn gia đình học vào giảng dạy tại các trường, tuyên truyền mạnh mẽ cho việc củng cố và nâng cao vị trí và vai trò của gia đình. Chỉ có như vậy chúng ta mới phát huy được sức mạnh của gia đình đối với việc xây dựng và phát triển đất nước.

* PGS, TS Trịnh Hòa Bình, Viện Xã hội học:

Phải biết khai thác mặt tích cực của truyền thông

Trong xã hội hiện đại, nhiều phương tiện truyền thông mới xuất hiện như in-tơ-nét, điện thoại di động thông minh cùng các tiện ích, giá trị nảy sinh trên nền các trang mạng xã hội,... cũng như các trung tâm tư vấn tâm lý - xã hội đã hỗ trợ tích cực cho công tác giáo dục gia đình và nhiều loại hình hoạt động khác của xã hội. Chúng tôi cho rằng, các tổ chức, phương tiện, công cụ đó giữ một vai trò rất quan trọng trong đời sống. Người ta có thể tìm thấy ở đó những trợ giúp có ý nghĩa và đầy hiệu quả. Chẳng hạn như việc tìm tòi, bổ sung tri thức và kỹ năng cho con người nhằm xã hội hóa mỗi thành viên ngay từ mỗi gia đình. Người ta có thể học hỏi lẫn nhau, trang bị thêm các kỹ năng thông qua việc tiếp thu các phương tiện, các bài học kinh nghiệm được chắt lọc, được lấy ra từ các phương tiện ấy. Con người có thể thực hiện giao tiếp liên cá nhân hoặc nhận được ý kiến tư vấn trực tiếp, gián tiếp thông qua các loại hình này. Trong điều kiện của xã hội hiện đại, đây là một thực tiễn xã hội mới cần được chú ý đầy đủ.

Có thể nói rằng, các loại hình, các phương tiện này góp phần điều chỉnh, bổ sung hay tiết giảm cả về liều lượng, thời gian và quy mô, độ sâu, bề rộng của những nỗ lực giáo dục, kể cả giáo dục gia đình... Theo chúng tôi, bên cạnh thực tế suy giảm chức năng giáo dục của thiết chế gia đình, sự can thiệp, tham gia của các phương tiện truyền thông nói trên chính là sự bổ sung cần thiết cần phải được phát huy.

KHÚC HỒNG THIỆN (Thực hiện)
Theo: