Chọn cách ứng xử với PCI

Thứ Sáu, 17/03/2017, 03:10:24
 Font Size:     |        Print

PCI là tên viết tắt tiếng Anh của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Provincial Competitiveness Index), một bộ chỉ số được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng từ năm 2005 để đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính đối với doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam.

Thay vì những chất vấn về phương pháp, nghi ngại về cách thức tiến hành ở một vài năm đầu, đến nay, chỉ số PCI được các tỉnh quan tâm và đánh giá cao, trước hết về ý nghĩa của chỉ số này đối với chính quyền tỉnh. PCI giúp lãnh đạo tỉnh có được sự phản ánh khách quan từ cộng đồng doanh nghiệp để nhận rõ được những điểm mạnh và điểm yếu trong môi trường kinh doanh của tỉnh, tạo sức ép và động lực cho bộ máy chính quyền các cấp trong tỉnh tiến hành những cải cách để cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh. Trong cùng một khung khổ chính sách chung của trung ương, chỉ số PCI cũng là chỉ báo khách quan về những địa phương tốt, những lĩnh vực được các doanh nghiệp đánh giá cao, qua đó các địa phương khác có thể học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm.

Để cải thiện thứ hạng PCI, nhiều tỉnh đã gắn liền trách nhiệm cải thiện môi trường kinh doanh trên các lĩnh vực cho từng sở, ngành cụ thể, để có kế hoạch, lộ trình triển khai, có cơ chế giám sát, đánh giá… Nhiều địa phương đã tăng cường thông tin và tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp định kỳ, theo nhóm vấn đề, địa bàn hoạt động, kết hợp giữa gặp gỡ trực tiếp với đối thoại trực tuyến để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đây là tác dụng hết sức tích cực, có ý nghĩa trong bối cảnh hoạt động phân cấp thẩm quyền về cấp phép và quản lý hoạt động đầu tư từ trung ương cho các địa phương được đẩy mạnh kể từ khi Luật Đầu tư được ban hành năm 2005.

Một số tỉnh lúc đầu chưa quan tâm lắm đến chỉ số PCI nhưng sau khi nhiều nhà đầu tư, tổ chức xúc tiến đầu tư, các cơ quan ngoại giao chủ động hỏi tỉnh về các thông tin PCI tại tỉnh thì cũng đã có những chuyển biến trong cách đánh giá và nhìn nhận về chỉ số PCI của VCCI. Các tỉnh nhóm trên bảng xếp hạng rất tự hào khi tiếp một số đoàn ngoại giao, các tổ chức xúc tiến đầu tư chúc mừng về thứ hạng cao trong xếp hạng PCI và rất tích cực sử dụng thông tin này phục vụ cho các hoạt động xúc tiến, đầu tư của mình. Ngược lại, các tỉnh xếp hạng nhóm dưới PCI cũng chịu những sức ép nhất định để buộc phải đổi mới, cải cách thủ tục hành chính. Và từ góc độ ấy, có thể thấy, PCI đã thúc đẩy quá trình học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau giữa các địa phương.

Nhờ đó các kinh nghiệm xây dựng mô hình “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp của Bình Dương, Đà Nẵng trước đây; thực tiễn cải cách quy trình thủ tục đầu tư, đất đai và xây dựng cho nhà đầu tư của Bắc Ninh, Bình Định; trung tâm hành chính công tập trung của Quảng Ninh, Bình Dương, các hình thức đối thoại doanh nghiệp và chính quyền như café doanh nhân của Đồng Tháp, Tuyên Quang… đã được nhiều địa phương khác trong cả nước học tập và vận dụng.

Mỗi năm một lần PCI được công bố. Và cách mỗi địa phương ứng xử với thứ hạng của mình trong bảng xếp hạng phần nào cũng giúp cho một ước đoán thứ hạng của tỉnh trong lần công bố năm sau!

Đậu Anh Tuấn

Chia sẻ