Thời gian không chờ đợi chúng ta

Chủ Nhật, 20/05/2018, 05:42:37
 Font Size:     |        Print

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn bạc, thảo luận, thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng, trong đó, Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được coi là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, góp phần đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới nhưng cũng đối diện không ít thách thức, việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ tài, đủ đức gánh vác công việc Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định vận mệnh dân tộc. Mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh phụ thuộc vào đội ngũ cán bộ các cấp có đủ tài năng, trí tuệ và đạo đức, những “thuyền trưởng” chịu trách nhiệm chèo lái con thuyền để đưa đơn vị mình, ngành mình, địa phương mình, dân tộc mình tới bến bờ vinh quang. Thực tế cho thấy, những thành công hay thất bại trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều gắn liền với việc giao công việc và kiểm soát việc thực hiện khách quan, khoa học hay không.

Với quyết tâm sắt đá, ý chí của toàn Đảng, toàn dân nỗ lực làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên thời gian qua, việc loại bỏ những phần tử cơ hội, những đối tượng tha hóa, biến chất đã phần nào lấy lại được niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy, một khi ý Đảng, lòng Dân hòa quyện và được triển khai bằng những hành động cụ thể, quyết liệt, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra.

Sau hội nghị, điều quan trọng nhất hiện nay chính là cụ thể hóa những nghị quyết, quyết tâm thành hành động cụ thể. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên sẽ là nhân tố đẩy tới sự nghiệp cách mạng thành công. Vấn đề đặt ra là, để quá trình thực hiện như mong muốn, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược cần được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện có đầy đủ tài năng, trí tuệ và đạo đức một cách bài bản và khoa học; đồng thời cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng. Cán bộ cần có đủ trí tuệ, tài năng để phân biệt đâu là việc có lợi, có hại cho công việc chung; có đủ đạo đức để có dũng khí quyết tâm làm những việc có ích, có lợi cho dân, cho nước, đồng thời kiên quyết đấu tranh với những hành vi tiêu cực, làm hại dân, hại nước. Chế độ đãi ngộ tốt để cán bộ không muốn, không cần, không thể tiêu cực, tham nhũng, để dành hết tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp chung.

Thời gian không chờ đợi chúng ta.

THANH PHƯƠNG

Chia sẻ