Tri ân và nhắc nhớ

Thứ Bảy, 28/07/2018, 16:59:09
 Font Size:     |        Print

Trong những ngày tháng bảy này, cả nước ta đang tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng. Đây chính là những việc làm thiết thực, có ý nghĩa thể hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc ta.

Suốt quá trình lịch sử mấy nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc, đã có biết bao tấm gương chiến đấu, hy sinh anh dũng để bảo vệ, giữ gìn nền độc lập. Chính tinh thần quả cảm, Tổ quốc trên hết ấy đã giúp các thế hệ người Việt Nam chiến đấu và giành chiến thắng trước mọi kẻ thù.

Nếu lịch sử dân tộc ta là một pho sử vàng phản ánh tinh thần bất khuất của một dân tộc anh hùng thì lịch sử thế kỷ XX là những trang sử vàng chói lọi nhất khắc ghi tinh thần kiên cường của cả dân tộc với quyết tâm giành cho được độc lập, tự do. Từ kiếp nô lệ dưới chế độ thực dân, phong kiến, cả dân tộc đã nhất tề đứng lên theo lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ kính yêu giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Lời thề thiêng liêng của hàng vạn đồng bào tại Quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày Quốc khánh cách đây 73 năm đã hòa với hồn sông núi, trở thành quyết tâm hành động cao cả nhất để toàn dân tộc tiến hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ kéo dài 30 năm, kết thúc bằng Chiến thắng ngày 30-4-1975 quét sạch bóng ngoại xâm, thu non sông về một mối.

Vừa vui ngày thống nhất chưa lâu, cả nước lại phải tiến hành các cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ ở biên giới phía bắc, biên giới tây nam và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng.

Biết bao máu xương của đồng bào, chiến sĩ đã đổ xuống để đến ngày hôm nay, chúng ta có được thành quả của độc lập, tự do là hòa bình, hạnh phúc.

Càng trân trọng những cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh bao nhiêu, chúng ta càng đau xót khi chứng kiến một bộ phận không nhỏ những kẻ tha hóa, biến chất đang nhũng nhiễu, tham ô, lãng phí...

Hãy tri ân những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước bằng những việc làm cụ thể ích nước, lợi dân, kiên quyết đấu tranh tới cùng những hành vi phản nước, hại dân. Đó cũng là truyền thống, đạo lý của dân tộc để các thế hệ tiếp nối hiểu và thêm trân trọng những hy sinh, cống hiến vô bờ ấy.

THANH PHƯƠNG