Tinh giản không phải phép cộng dồn

Thứ Sáu, 10/08/2018, 13:56:00
 Font Size:     |        Print

Nói về vấn đề tinh giản biên chế tại Bộ Công an, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở: “Cần làm từng bước cho chắc chắn, chỗ nào chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng rồi thì triển khai làm. Việc này đụng chạm ghê gớm, quân số như thế chuyển đi đâu, công an cấp xã như thế nào, tình hình sắp xếp lại đội ngũ cần chú ý từng bước đi cho chắc chắn. Mặt khác, cần làm tốt công tác tư tưởng, phải đồng lòng nhất trí cao!”.

Rất cần nhấn mạnh lại những lời chỉ đạo, nhắc nhở đó, khi ngày 7-8, Hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an đã được tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu kiện toàn lại cơ cấu hoạt động của ngành. Một trong những nội dung quan trọng tại Hội nghị này là việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng công bố Nghị định số 01/NÐ-CP, ngày 6-8-2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an... Tổ chức bộ máy của cơ quan Bộ Công an gồm các đơn vị cấp Cục, so với bộ máy tổ chức cũ giảm 6 Tổng cục, gần 60 đơn vị cấp Cục và gần 300 đơn vị cấp Phòng.

Trên thực tế, những khó khăn của việc tinh giản biên chế (giai đoạn 2011-2016) đã từng khiến dư luận rất bức xúc, khi mà sau hai năm thực hiện tinh giản theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, số lượng biên chế không những không giảm mà còn tăng tới… 96.000 biên chế. Dễ hiểu, vì sao công cuộc đổi mới của Bộ Công an lại đang nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Có thể thấy rõ quyết tâm của Bộ Công an trong việc “đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thế nhưng, quyết tâm ấy sẽ được thực hiện cụ thể như thế nào?

Căn cứ vào kế hoạch đã nêu, việc sắp xếp nhân sự thật sự là một bài toán khó. Vì nếu chỉ thực hiện cơ học bằng cách cộng dồn từ hai đơn vị với “một trưởng và hai phó” thành một đơn vị với “một trưởng và năm phó” thì mục tiêu sắp xếp, tinh gọn bộ máy cũng coi như phá sản. Mặt khác, nếu thực hiện một cách ồ ạt, khi mà tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ không thông cũng sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường. Câu hỏi nếu chuyển cán bộ từ trên xuống dưới thì cấp dưới cùng (công an xã) sẽ giải quyết ra sao vẫn chưa được trả lời một cách thỏa đáng.

Nói một cách chính xác, Bộ Công an không phải là cơ quan duy nhất thực hiện một “cuộc cách mạng” về tinh giản biên chế. Ðã có tỉnh Quảng Ninh với việc hợp nhất các Sở, có Bộ Tài chính với việc sáp nhập các cơ quan thuế. Nhưng, vẫn còn khá nhiều vấn đề và câu hỏi cần trả lời. Bởi, cơ sở quan trọng nhất của việc tinh giản - là việc định vị được vị trí, chức năng của từng bộ phận trong tổng thể bộ máy - vẫn chưa thực hiện được một cách triệt để.

Chính vì thế, mọi con mắt đều đang tập trung vào cuộc cải cách này của Bộ Công an. Nếu thành công, đây cũng sẽ là mô hình cần được nhân rộng ra những bộ, ngành khác hiện vẫn còn đang loay hoay trong việc cắt giảm, tách nhập.

Thái Duy