Cơ hội cho công nghiệp phát triển

Thứ Bảy, 20/10/2018, 15:27:54
 Font Size:     |        Print

Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành ngày 22-3-2018 đã nêu bật vai trò của khoa học và công nghệ cũng như giáo dục và đào tạo trong chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia về trung và dài hạn, tạo tiền đề và động lực phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, việc áp dụng những tiến bộ và thành tựu mới nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ giúp Việt Nam có ưu thế trong cách thức tiếp cận, đi tắt, đón đầu một cách hợp lý để phát triển các ngành công nghiệp.

Bất kỳ quốc gia nào muốn phát triển công nghiệp đều phải dựa trên nền tảng là khoa học và công nghệ tiên tiến. Việc Nhà nước đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành khoa học mũi nhọn và công nghệ nguồn đóng vai trò đột phá để tạo ra những sản phẩm chủ lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Ðội ngũ nhà khoa học đông đảo, được đào tạo bài bản, có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công tác nghiên cứu khoa học. Và chính giáo dục và đào tạo là cái nôi đầu tiên để rèn luyện và đào tạo ra đội ngũ những kỹ sư, nhà khoa học tài năng ấy.

Nhìn lại quá trình thực hiện mục tiêu của nước ta đưa ra cách đây gần 20 năm là tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến đích năm 2020, có thể thấy rằng chúng ta đã không đạt được nhiều kết quả như mong đợi phần lớn do chủ quan, duy ý chí, áp đặt một cách máy móc mà không có nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, không nắm bắt được đầy đủ xu hướng vận động và phát triển của khoa học và công nghệ trên thế giới. Ðó cũng chính là bài học kinh nghiệm để chúng ta rút ra cho chiến lược phát triển công nghiệp sắp tới.

Một tầm nhìn mới về phát triển công nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra đòi hỏi những tư duy đổi mới vừa biện chứng, vừa có cái nhìn thấu suốt, khả năng dự báo những biến động nhanh chóng do công nghệ số mang lại. Có thời gian ngoảnh lại, chúng ta sẽ thấy, những hình dung về thế giới cách đây hai, ba thập kỷ hẳn sẽ khác hẳn hiện nay khi internet chưa xuất hiện. Chỉ đến khi internet xuất hiện trên toàn cầu và cuộc cách mạng công nghệ số bùng nổ, cuộc sống và cách thức sinh hoạt của con người trong hai thập niên đầu của thế kỷ XXI đã có những thay đổi nhanh chóng mà nếu có nằm trong mơ, con người của thế kỷ XX cũng không thể hình dung ra được. Vì thế, nắm bắt được xu thế phát triển của thế giới, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta nắm quyền chủ động trong việc hoạch định chiến lược phát triển cho tương lai.

Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Với một chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia có tầm nhìn xa và dài hạn như thế, việc bắt tay vào triển khai những bước đi đầu tiên đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đòi hỏi sự khẩn trương, ý chí quyết tâm cao, sự đồng thuận lớn và tầm nhìn mẫn tiệp. Ðó cũng là đòi hỏi cấp thiết của cuộc sống với chính tương lai của đất nước nếu muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành công bởi thời gian không chờ đợi chúng ta.

THANH PHƯƠNG

Chia sẻ