Ngàn xưa ải bắc

Thứ Bảy, 28/10/2017, 08:34:59
 Font Size:     |        Print

Trọn ngày một sắc hoàng hôn

Triền miên chỉ một mầu buồn sương mây

Cuối trời một cánh chim bay

Đầu nguồn một vạt lau gày xác xơ

Tìm đâu một hẹn mà ngờ

Một thương mà nhớ, một chờ mà mong

Điệp trùng đá nối bầu không

Cỏ ay áy cỏ, người ngong ngóng người

Rằng đây cuối đất đầu trời

Hàng thông đứng với rối bời tóc khô

Lá rơi xào xạc rêu mờ

Người xây miếu cổ hồn giờ nơi đâu

Cheo leo vách, mỏng manh cầu

Khe sâu hút lạnh một mầu đá xanh

Ngàn năm mây khói giăng thành

Ngàn năm hiu hắt còn dành hôm nay

Bao nhiêu kiếp, bấy lưu đày

“Nước non ai trẩy…” những ngày chưa ta?

TRẦN NINH HỒ