Mùa ngâu

Thứ Sáu, 10/08/2018, 14:41:54
 Font Size:     |        Print

Ðừng…

Chong đèn trong mắt

Em niềm vui như

Mây rơi đầy trong gió

Em

Nỗi buồn mang

Ngàn sương phủ

Ngày hôm nay

Ngày mai

Ngày hôm qua

Không thấy

Ngón đan vào nhau

Ngón nào nhung nhớ

Em qua cầu

Không về trả áo

Bao giờ đến mùa ngâu

Mưa rơi người ta còn bên nhau

Mây trôi quá đường trời

Gió ơi rời câu hát…

Lặng sao sa

Ngón ngón còn run rẩy

Em có về

Câu hát còn xanh.

Trần Thị Hằng