Nắng tháng Tám

Thứ Sáu, 10/08/2018, 14:43:07
 Font Size:     |        Print

Trái bưởi sót sau rằm

Trĩu mình

Trốn nắng

Nắng tháng Tám

Rám má

Nắng tháng Tám

Lướt nhẹ-trên-cánh-con-ong

Con-ong-uể-oải

Ngủ gật trên rào

Kệ bọn chào mào

Tranh nhau

Quả ớt…

Lê Nguyên Khôi