Khúc thu

Thứ Năm, 06/09/2018, 19:40:52
 Font Size:     |        Print
 

Cho tôi một cốc mùa thu

Một cốc gió, một cốc trời, cốc nắng

Một Tây Hồ yên ả, một chiều riêng

Gió thu chừng dìu dịu cạn mùa sen

Gió thì thầm lời chi thương mến

Và trời xanh, xanh liễu mềm, xanh cốm

Xanh miên man thảm cỏ ta ngồi

Tôi uống cùng em cùng mùa thu chơi vơi

Cốc kỷ niệm ngày đầu ta gặp gỡ

Cốc xa cách ngày ngâu bong bóng vỡ

Cốc không em trăng khuyết một bên trời

Tóc em điểm vài chấm lá me rơi

Nắng chầm chậm chuyển màu sau đám lá

Nào cho tôi một cốc mùa thu nữa

Một Tây Hồ sóng sánh, một chiều em.

NGUYỄN ĐỨC MẬU