TIN BÀI KHÁC

Có một festival hoa…

  08/11/2019
 

Nỗi buồn sao chừng mực

  08/11/2019
 

Miền thương nhớ...

  08/11/2019
 

Có một dòng Nho Quế

  26/10/2019
Lên Mã Pí Lèng đường luồn trong mây giữa trùng trùng núi đá 

Chân dung

  26/10/2019
Pleiku mắt ướt bờ mi cong tấm khói vô hình xổ dọc, ngang  

Một mình

  26/10/2019
Bây giờ còn lại mình ta Trong mình ta lại hóa ra có mình 

Cánh buồm đỏ thắm

  11/10/2019
Nhân đọc lại tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nga Alexandre Grin (1880 - 1932)  

Lối cỏ may

  11/10/2019
 

Chút đó thôi

  05/10/2019
 

Những cánh đồng mùa thu

  05/10/2019
 

Lửa

  27/09/2019
Sưởi căn phòng bằng nến