TIN BÀI KHÁC

Thơ

  06/07/2019
Những ngày màu tím  

Nỗi nhớ vườn quê

  28/06/2019
Gặp gánh dong riềng chiều qua phố 

Nỗi nhớ ngày xưa

  27/06/2019
Ai đem nỗi nhớ treo ngoài cửa 

Quên

  27/06/2019
Đường dày đặc ô-tô, xe máy 

Chủ nhật

  30/05/2019
Trần Ngọc Mỹ Chủ nhật thỏa thích 

Chắt chiu

  10/05/2019
Chắt chiu 

Lắng trong nhịp phách ca trù

  10/05/2019
Sóng xô bạc trắng biển xa 

Ru con thời tóc bạc

  04/05/2019
Tặng đồng đội tôi nhiễm độc da cam Xế chiều cha lại ru con ầu ơ với nấm cỏ non xanh rì… 

Hoa trạng nguyên

  04/05/2019
 

Mây vỡ Tà Xùa

  04/05/2019
Những cuộn sóng Xô vào thung lũng Vách núi lui dần..., Tà Xùa hiện trong mây...