Trưa thu

Thứ Ba, 01/11/2016, 02:16:05
 Font Size:     |        Print

Bóng cây may

rõ chính mình

nắng trưa thu

đốt lặng thinh

vắng người

Lá im từng lá

rã rời

Bóng gom tình xõa

kín vơi

thân gầy.

TRẦN NGUYÊN NGỌC

Xóm núi

Xóm núi chiều mưa nặng hạt rơi

Núi nghiêng ngực đá, chớp lưng trời

Nhà sàn hứng gió bên sườn dốc

Lấp lòe đuốc lửa, mõ trâu rơi...

LƯU SƠN TỰ