Mường mình năm nay

Thứ Ba, 29/11/2016, 03:34:46
 Font Size:     |        Print

Mường mình đêm nay vào hội

Núi cũng rung theo tiếng cồng

Lúng liếng mắt cười - em gái

Nghiêng ngả cả rừng đàn ông

Mường mình năm nay mùa xuân

Thơm lừng nếp thơm, rượu cẩm

Trắng như cả rừng hoa mận

Rộn ràng theo nhịp cồng rung

Má em cũng đỏ phừng phừng

Môi em phừng phừng như rượu

Con gái Mường mình rõ khéo

Con trai Mường mình thật khôn

Thơm như rượu cẩm, nếp thơm

Đêm hội Mường mình quấn quýt

Đầu bạc răng long còn thích

Trai gái làm sao chẳng say

Sóng sánh như bát rượu đầy

Ấm cả núi rừng đêm lạnh

Mắt em cho anh đôi cánh

Như là quả còn đang bay…