Nghiên cứu giải pháp phát triển du lịch

Thứ Hai, 16/09/2019, 00:36:28

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nghiên cứu thông tin báo chí phản ánh để có giải pháp phù hợp phát triển ngành du lịch vùng.

Thời gian gần đây, báo chí thông tin: Vấn đề của du lịch ĐBSCL là mỗi tỉnh, thành phố chưa làm nổi bật lên nét đặc sắc của từng sản phẩm; cơ quan quản lý nhà nước chưa làm tốt công tác xúc tiến để biến những thứ gần giống nhau thành từng sản phẩm đặc trưng. Sự khác biệt còn phụ thuộc vào mức độ quan tâm, đầu tư cho du lịch; tài nguyên du lịch nếu được đầu tư thành sản phẩm nhân tạo có tính trải nghiệm cao sẽ khác biệt. Nhiều sản phẩm trải nghiệm, du khách sẽ quay lại nhiều hơn.

* Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, đề xuất quy định để triển khai, phát triển hoạt động du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn tự nhiên (VQG-KBTTN).

Trước đó, báo chí thông tin: Phát triển hoạt động du lịch sinh thái, nâng cao khả năng tự chủ tài chính của các VQG-KBTTN là đúng hướng. Các cơ quan chức năng cần có quy định cụ thể, chi tiết để làm cơ sở triển khai hoạt động du lịch sinh thái tại các VQG-KBTTN; nghiên cứu chính sách cho thuê môi trường rừng kinh doanh du lịch sinh thái gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ.