[INFOGRAPHIC] Thực trạng nhà vệ sinh và công trình nước sạch trường học

Thứ Tư, 26/09/2018, 06:09:05

NDĐT - Để giải quyết dứt điểm việc thiếu nhà vệ sinh, công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục, trước khi năm học 2018-2019 bắt đầu, nhiều địa phương đã tiến hành tổng rà soát, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học. Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ nhà vệ sinh và nước sạch trường học chưa đạt chuẩn còn cao.

[INFOGRAPHIC] Thực trạng nhà vệ sinh và công trình nước sạch trường học

THANH HÀ - ĐỨC DUY