Phối hợp cơ sở đào tạo với địa phương để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thứ Tư, 15/03/2017, 20:50:34

Trong đào tạo nhân lực, ngoài việc phối hợp giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp thì việc phối hợp giữa cơ sở đào tạo và địa phương cũng có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội. Thời gian gần đây, Viện đại học Mở Hà Nội cùng tỉnh Hà Giang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động nhằm phối hợp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Phối hợp cơ sở đào tạo với địa phương để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin (Viện Đại học Mở Hà Nội) trong giờ học. Ảnh: QUÝ TÙNG

Hà giang là tỉnh miền núi, dân số ít, cần đào tạo, xây dựng đội ngũ lao động có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý phù hợp theo ngành, lĩnh vực và các vùng trong tỉnh. Mục tiêu phát triển nhân lực tỉnh Hà Giang tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55% vào năm 2020. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang, trong đào tạo nhân lực, toàn tỉnh xác định: Đối với đội ngũ nhân lực là cán bộ, công chức, viên chức nói chung cần đào tạo, bồi dưỡng thêm về lĩnh vực chính sách công, quản lý kinh tế, công tác lập kế hoạch dựa trên kết quả, kỹ năng lãnh đạo quản lý, chuyên ngành ngoại ngữ, các kỹ năng mềm (giao tiếp, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề...). Tùy theo kết quả sát hạch hằng năm và nhu cầu nhân lực chuyên môn của từng sở, ngành để xác định rõ hơn về nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức. Đối với nhân lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, kỹ thuật cần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ như nông nghiệp công nghệ cao, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, giáo dục và đào tạo…). Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo ê-kíp để thúc đẩy việc hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu, tạo dựng đội ngũ kế cận trong nghiên cứu và chuyển giao. Nâng cao trình độ, tư duy đổi mới, sáng tạo và cập nhật kỹ năng quản lý khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại của khu vực và thế giới. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh cần đào tạo về nhân lực trong tìm kiếm, thu hút, xúc tiến đầu tư; nhân lực ngành tư pháp; nhân lực ngành du lịch… Để giải quyết tốt bài toán về nguồn nhân lực, cần tổ chức đào tạo theo ngành nghề phù hợp, đáp ứng về quy mô và loại hình nhân lực và xác định ngành nghề hoặc nhóm ngành nghề cho đúng để tạo điều kiện thuận lợi cho người học và người tuyển dụng.

Theo TS Dương Thăng Long, Phó Viện trưởng ĐH Mở Hà Nội, sự kết nối và tham gia tích cực của các cơ sở giáo dục đại học với địa phương là biện pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng đào tạo, gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nắm bắt được sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Viện Đại học Mở Hà Nội nhiều năm qua đã phối hợp cùng ngành giáo dục các tỉnh, thành phố trong cả nước đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng cho hơn 100 nghìn người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực có chất lượng cho xã hội. Trong đó, tại Hà Giang có nhiều sinh viên, học viên tốt nghiệp Viện Đại học Mở Hà Nội đang giữ các vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc phối hợp giữa cơ sở đào tạo với địa phương sẽ tạo cơ hội để góp phần đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Mặt khác, việc phối hợp góp phần chia sẻ những đặc thù, điều kiện thực tiễn về kinh tế - xã hội và nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nguồn nhân lực, đồng thời giúp địa phương hiểu hơn về khả năng cung cấp, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực của cơ sở đào tạo. Trong đó, Viện ĐH Mở Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp phối hợp với tỉnh Hà Giang trong việc đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội; đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập phù hợp với đặc thù Hà Giang.

Với nguồn lực đào tạo của Viện và nhu cầu nhân lực của Hà Giang, Viện ĐH Mở Hà Nội tích cực thiết lập một số điểm cầu (end-point) tại một số trung tâm giáo dục thường xuyên (cấp tỉnh, huyện) có khả năng kết nối với các hệ thống đào tạo trực tuyến (E-Learning) phục vụ cho học tập cộng đồng và đào tạo, bồi dưỡng. Xây dựng và tổ chức các khóa học bồi dưỡng cho người dân theo đúng nhu cầu, đặc điểm của địa phương. Triển khai đào tạo trọn khóa và cấp bằng cho người dân có nhu cầu, ứng dụng tối đa công nghệ trực tuyến phục vụ học tập và đào tạo. Do điều kiện địa hình miền núi, giao thông gặp nhiều khó khăn, để giảm bớt chi phí và thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho người học, có thể đặt một số lớp ngay tại địa bàn của huyện; nếu bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất và khả năng quản lý sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ đào tạo trực tuyến không chỉ nhằm phát huy tính hiện đại, đa dạng, linh hoạt đối với người học mà còn giúp nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương…

NGUYỄN HẢI