Hơn 300 nghìn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Thứ Bảy, 28/07/2018, 20:40:54

NDĐT - Thống kê ban đầu trong đợt điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng vừa qua đã có hơn 300 nghìn thí sinh thay đổi nguyện vọng, chiếm 44,23% lượng thí sinh.

Hơn 300 nghìn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Thí sinh Kỳ thi quốc gia 2018 (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thống kê ban đầu trong đợt điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng vừa qua đã có hơn 300 nghìn thí sinh thay đổi nguyện vọng.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT đến 17 giờ ngày 28-7 (sau 10 ngày điều chỉnh nguyện vọng) có 304.494 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Trong đó, có 230.435 thí sinh điều chỉnh online (trực tuyến trên hệ thống dữ liệu chung), 74.059 thí sinh điều chỉnh offline (qua phiếu điều chỉnh nguyện vọng tại các điểm quy định).

Năm 2018, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển là 688.466, như vậy tỷ lệ thí sinh điều chỉnh chiếm 44,23%. Năm 2017, tỷ lệ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng là 46,48%.

Năm nay, khối ngành Kinh doanh và quản lý có số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhiều nhất với 739.040 nguyện vọng. Khối ngành sư phạm, tổng số nguyện vọng sư phạm là 125.269 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 là 43.928 nguyện vọng.

THANH XUÂN