Cà Mau tiếp tục hợp đồng để bảo đảm giáo viên trong năm học mới

Thứ Tư, 12/09/2018, 03:45:33

Chiều 11-9, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, để bảo đảm nhu cầu giảng dạy trong năm học mới, UBND tỉnh vừa cho chủ trương tiếp tục hợp đồng lại và hợp đồng mới hơn 1.000 giáo viên ở bậc mầm non và THPT. Việc hợp đồng số giáo viên nêu trên sau khi ngành giáo dục tỉnh thực hiện tổng rà soát, sắp xếp trường, lớp học trên địa bàn.

Theo đó, bậc mầm non tiếp tục hợp đồng với 330 giáo viên và hợp đồng thêm không quá 200 giáo viên; khối THPT, tiếp tục hợp đồng 258 vị trí đã hợp đồng trước đó, đồng thời hợp đồng ngắn hạn thêm 118 giáo viên. Những năm trước, do phát sinh nhiều điểm trường lẻ và sức ép về cải cách giáo dục, nhiều địa phương ở Cà Mau tự ý hợp đồng thêm giáo viên ngoài biên chế, gây áp lực lên ngân sách đầu tư cho phát triển của giáo dục.

PV