Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019

Thứ Sáu, 05/04/2019, 16:30:58

NDĐT- Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 cùng Tổ Thư ký giúp việc đã được thành lập, gồm có 69 thành viên, do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm Trưởng ban.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019

(Thí sinh Kỳ thi THPT quốc gia - Ảnh minh họa)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết địnhsố 810/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo.

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 37 thành viên, trong đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là Trưởng ban, cùng với hai Phó trưởng ban thường trực, hai Phó trưởng ban, hai Ủy viên thường trực và 30 Ủy viên. Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 32 thành viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 theo đúng Quy chế của Kỳ thi. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký do Trưởng ban Chỉ đạo phân công. Ban Chỉ đạo sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

LÊ HÀ