Năm trường đại học được cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

Thứ Sáu, 14/02/2020, 17:15:12

NDĐT- Có năm trường đại học được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

Năm trường đại học được cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

(Ảnh minh hoạ)

Bộ GD-ĐT vừa có Quyết định giao năm cơ sở giáo dục đại học nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

Danh sách năm trường gồm: Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) và Trường đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng).

Thời gian thực hiện nhiệm vụ của các trường là hai năm, hiệu lực thi hành từ ngày 13-2. Bộ GD-ĐT yêu cầu trước ngày 15-12 hằng năm, năm cơ sở giáo dục đại học này phải báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

HOA LÊ