Hà Nội triển khai “Sổ liên lạc điện tử” miễn phí cho phụ huynh học sinh

Thứ Sáu, 07/09/2018, 22:29:12

NDĐT - Sở GD-ĐT Hà Nội ra thông báo đã hoàn thiện và cho triển khai hệ thống phần mềm “Sổ liên lạc điện tử” miễn phí nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa gia đình học sinh và nhà trường. Phần mềm “Sổ liên lạc điện tử” được sử dụng, giới thiệu tới phụ huynh sử dụng từ ngày 5-9.

Hà Nội triển khai “Sổ liên lạc điện tử” miễn phí cho phụ huynh học sinh

Phần mềm “Sổ liên lạc điện tử” được liên thông với các nội dung đánh giá và nhập điểm của các phần mềm Sổ điểm điện tử và Quản lý kết quả Giáo dục Tiểu học. Sở GD-ĐT Hà Nội đã có công văn đề nghị lãnh đạo các phòng GD-ĐT, hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện phần mềm.

Tất cả các trường phải lập kế hoạch triển khai cụ thể, yêu cầu toàn bộ giáo viên thực hiện đúng các quy định của Sở GD-ĐT, của ban giám hiệu nhà trường về việc nhập điểm số các bài kiểm tra (đối với trường THCS, THPT, TT GDNN-GDTX), thông tin kết quả học tập định kỳ (đối với trường Tiểu học), nhập kết quả kiểm diện điểm danh hằng ngày để cha mẹ học sinh có thể nhận được đầy đủ thông tin, kịp thời.

Sở GD-ĐT Hà Nội quy định từ ngày 5-9, các đơn vị tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các chức năng “Sổ liên lạc điện tử” đến cha mẹ học sinh; Cung cấp đầy đủ các tài khoản truy cập, các tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh đến cha mẹ học sinh.

THANH XUÂN