Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phụ trách thêm một loạt các lĩnh vực của giáo dục

Thứ Ba, 24/09/2019, 18:03:21

NDĐT- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ. Theo đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận phụ trách thêm một loạt các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thi đua - khen thưởng; giáo dục thể chất; giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, công tác dân số, gia đình và trẻ em, công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phụ trách thêm một loạt các lĩnh vực của giáo dục

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị lần thứ 50 của Ủy ban SEAMEO vào tháng 7-2019

Theo Thông báo số 959/TB-BGDĐT, về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phụ trách thêm các các lĩnh vực: giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thi đua - khen thưởng, giáo dục thể chất, giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, công tác dân số, gia đình và trẻ em, công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Bộ trưởng phụ trách địa bàn Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền trung.

Bộ trưởng phụ trách đề án, dự án: Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025; Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025; Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020; Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025; Đề án dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; Đề án tổng thể phát triển thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025; Đề án bảo đảm dinh dưỡng và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khoẻ, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2020.

Cũng theo thông báo trên, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ được giao phụ trách thêm công tác phụ nữ của ngành.

THANH XUÂN