Hòa Bình nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc Mông

Thứ Hai, 30/09/2019, 02:40:49

Nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Hòa Bình đã triển khai mô hình Thư viện trường học thân thiện.

Tại huyện Mai Châu nơi có nhiều đồng bào dân tộc Mông, nhất là ở xã Hang Kia, tỷ lệ người dân không biết nói tiếng phổ thông chiếm gần 60%, công tác phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, xóa mù chữ gặp nhiều khó khăn; thiếu thiết bị dạy học và thư viện. Ngành giáo dục và đào tạo địa phương đã đặc biệt quan tâm, đầu tư, hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất trong nhà trường.

Thư viện thân thiện được hoàn thành với hàng nghìn đầu sách và phòng đọc đạt chuẩn đi vào hoạt động, góp phần nâng cao văn hóa đọc cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường. Năm học 2018 - 2019, tỷ lệ học sinh ra lớp ở cả bậc tiểu học và trung học cơ sở ở Hang Kia đã đạt cao và không còn tình trạng học sinh bỏ học; tập thể giáo viên nhà trường cũng đã vận động học viên theo học các lớp bổ túc dành cho người lớn, bổ túc trung học cơ sở và các học viên theo học lớp xóa mù rất tự giác, đạt hiệu quả cao…

Bến Tre sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm chặt chẽ, có lộ trình

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành T.Ư "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Tỉnh ủy Bến Tre xây dựng đề án thực hiện thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND huyện (từ một đến hai huyện); thực hiện tương tự ở cấp xã tại 40 đến 60% số xã, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố (theo kế hoạch sẽ thực hiện 100% trong giai đoạn 2020 - 2022).

Tỉnh tập trung lãnh đạo việc sáp nhập các đơn vị hành chính không đủ điều kiện theo kế hoạch; xây dựng đề án thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị ở TP Bến Tre; thí điểm mô hình tổ chức bộ máy chính quyền nông thôn huyện Thạnh Phú; giảm số lượng đại biểu HÐND các cấp; tinh giản biên chế, bảo đảm đến năm 2021, giảm 10% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp, hợp đồng…

Theo Tỉnh ủy Bến Tre, sau hai năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, các ban đảng của tỉnh giảm 13 phòng, 9 trưởng phòng, 8 phó trưởng phòng (tương đương); các cơ quan tham mưu, giúp việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh đã giảm một ban, năm chức danh trưởng ban (phân công các đồng chí lãnh đạo kiêm trưởng các ban)… Tỉnh hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế; thực hiện cơ chế khoán kinh phí theo nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra. So với năm 2017, toàn tỉnh đã giảm 25 đơn vị sự nghiệp công lập.

Bến Tre thực hiện thí điểm hợp nhất Ðảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ðảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thành Ðảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; thực hiện đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương…