Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới

Chủ Nhật, 16/02/2020, 09:49:29

NDĐT- UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội, do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý làm Trưởng ban, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng làm Phó Trưởng ban, cùng với tám ủy viên.

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới

(Ảnh minh hoạ: ĐĂNG ANH)

Theo Quyết định 706/QĐ-UBND, Ban Chỉ đạo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Hà Nội có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc UBND TP ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và theo kế hoạch của UBND TP.

Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn TP; Tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình báo cáo UBND TP, Bộ GD-ĐT theo quy định.

Sở GD-ĐT Hà Nội là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Danh sách Ban Chỉ đạo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Hà Nội

THANH XUÂN