Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa lớp 1

Thứ Tư, 26/02/2020, 20:14:10

NDĐT- Bộ GD-ĐT thông báo tiếp tục nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới, thời gian tiếp nhận hồ sơ là từ ngày 25-2 đến 10-3. Hiện đã có 45 cuốn của chín môn học và hoạt động giáo dục được Bộ GD-ĐT chính thức phê duyệt để các nhà trường lựa chọn.

Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa lớp 1

(Ảnh minh hoạ: THUỲ LINH)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định 512/QĐ-BGDĐT ngày 21-2 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, phê duyệt bảy sách giáo khoa lớp 1. Như vậy, hiện tổng số sách giáo khoa lớp 1 chương trình Giáo dục phổ thông mới được phê duyệt là 45 cuốn của chín môn học và hoạt động giáo dục.

Bảy sách giáo khoa vừa được Bộ GD-ĐT phê duyệt ngày gồm: một cuốn môn Tự nhiên xã hội, ba cuốn môn Giáo dục thể chất, hai cuốn môn Hoạt động trải nghiệm, một cuốn môn Tiếng Anh.

Năm 2019, Bộ GD-ĐT tổ chức hai lần thẩm định sách giáo khoa lớp 1, lần đầu vào tháng 5 và lần hai vào tháng 10. Ở lần thẩm định thứ nhất, có 38/49 bản mẫu sách giáo khoa được được Bộ trưởng GD-ĐT phê duyệt cho phép sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Trong 11 bản mẫu được đánh giá “không đạt” ở lần thẩm định 1, có bảy bản được tác giả chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của Hội đồng thẩm định và nhà xuất bản gửi về Bộ GD-ĐT đề nghị thẩm định lần hai. Một bản mẫu sách giáo khoa chưa kịp gửi thẩm định lần một cũng được nhà xuất bản tiếp tục gửi hồ sơ đề nghị thẩm định.

Ở lần thẩm định tháng 10-2019, Bộ GD-ĐT tiếp nhận tám bản mẫu sách giáo khoa của bốn môn học/hoạt động giáo dục từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt NamNhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Sau hai vòng thẩm định, Hội đồng thẩm định đã đánh giá “Đạt” đối với 7/8 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở bốn môn học/hoạt động giáo dục và đề nghị Bộ trưởng xem xét phê duyệt. Các bản mẫu sách giáo khoa này được tác giả xây dựng công phu, cẩn thận, tâm huyết trên cơ sở cụ thể hóa Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với trọng tâm là chuyển mục tiêu giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực. Nhiều bản mẫu sách giáo khoa có quan điểm biên soạn, cấu trúc sách mới, hiện đại, tiếp cận với cách biên soạn sách của các nước tiên tiến trên thế giới nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với điều kiện nhà trường và học sinh tiểu học Việt Nam; bảo đảm tính “mở”, linh hoạt, tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Theo Bộ GD-ĐT, 45 cuốn sách giáo khoa của chín môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 được phê duyệt cho phép sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới, là thành công bước đầu của việc xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa. Bộ GD-ĐT đề nghị các NXB có hình thức phù hợp cung cấp sách giáo khoa đến các địa phương kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, cha mẹ học sinh tiếp cận thông tin để thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.

Bộ GD-ĐT cho biết ngày 24-2 đã tiếp tục thông báo thẩm định sách giáo khoa lớp 1, thời gian tiếp nhận hồ sơ là từ ngày 25-2 đến 10-3.

HOA LÊ