Thẩm định Đề án thành lập Trường đại học Y Dược

Thứ Tư, 01/04/2020, 21:29:55

NDĐT- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt chủ trương thành lập Trường đại học Y Dược là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thẩm định Đề án thành lập Trường đại học Y Dược

Các tân bác sĩ, dược sĩ trong lễ trao bằng tốt nghiệp của Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Khoa Y Dược)

Theo Quyết định 448/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Hồ sơ và thẩm định thực tế Đề án thành lập Trường đại học Y Dược là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các quy định pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thành lập Trường đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược.

THANH XUÂN