Hôm nay kết thúc thời hạn đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019

Thứ Bảy, 20/04/2019, 17:08:10

NDĐT- Vào lúc 17 giờ ngày hôm nay, 20-4, thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi Kỳ thi THPT quốc gia 2019 kết thúc. Sau thời điểm này, thí sinh không được thay đổi Điểm thi và các thông tin về bài thi, môn thi đã đăng ký.

Hôm nay kết thúc thời hạn đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019

Tại Kỳ thi quốc gia 2018

Sau khi nộp Phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT), thí sinh sẽ được cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi qua mạng. Tài khoản này được dùng trong quá trình từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC, xem xét các thông tin về giấy báo dự thi, địa điểm thi…Thí sinh cần bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình.

Bộ GD-ĐT cho biết, chậm nhất ngày 25-4 các đơn vị ĐKDT phải hoàn thành việc nhập hồ sơ ĐKDT cho thí sinh. Sau đó, chậm nhất ngày 25-5, các đơn vị ĐKDT hoàn thành thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, nhập dữ liệu của thí sinh vào hệ thống Quản lý thi. Ngay sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh từ Hệ thống Quản lý thi, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

Trong thời gian này, các đơn vị kiểm tra hồ sơ ĐKDT và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ và thông báo trực tiếp cho thí sinh.

Bộ GD-ĐT lưu ý, khi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có Chứng minh nhân dân. Các sở GD-ĐT, các trường phổ thông hướng dẫn để học sinh có Chứng minh nhân dân trước khi nộp Phiếu đăng ký dự thi. Trong trường hợp không có Chứng minh nhân dân thì Hệ thống Quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Chậm nhất ngày 28-5, các sở GD-ĐT hoàn thành việc kiểm tra, cập nhật những sửa đổi, bổ sung dữ liệu (nếu có) đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh vào Hệ thống Quản lý thi và báo cáo Bộ GD-ĐT theo mẫu quy định trong hệ thống Quản lý thi.

THANH XUÂN - Ảnh: THUỶ NGUYÊN